พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 110 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 5 สูง 13 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 109 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด ฐานชํารุด ขนาด : กว้าง 6 สูง 16 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 108 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ขนาด : กว้าง 8 สูง 15 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 107 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชำรูด ฐานชํารุด ขนาด : กว้าง 8 สูง 17 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 106 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 105 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 104 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ไม้แกะสลักพระพุทธรูป ลงชาดเม็ดพระศก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 16 สูง 32 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 103 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ไม้แกะสลักพระพุทธรูป สภาพ : ชำรุด ข้อศอกด้านขวา ขนาด : กว้าง 7 สูง 33 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 102 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 101 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 8 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 100 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 099 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 8 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 099 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชำรุด มีรอยไฟไหม้ที่ฐาน ขนาด : กว้าง 11 สูง 23 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 097 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 11 สูง 25 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 096 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 18 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 095 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 094 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : สำริด ลักษณะ : เศียรพระพุทธรูป สภาพ : ชำรุด ส่วนประกอบหาย ขนาด : กว้าง 7 สูง 8 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 093 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักพระพุทธรูป สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 7 สูง 13 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 092 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : ชำรุด ครึ่งล่างหายไป ขนาด : กว้าง 6 สูง 13 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 091 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้จันทน์ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 7 สูง 16 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จุลศักราชได้1192ตัวปีกดศรีข้าขอหน้สบุญไปรอดหื้อแม่จื่อว่าอุทาแม่

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 090 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 10 สูง 26 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 089 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 11 สูง 24 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : ผู้ข้าขอเอาโพธิญาณ.......เจ้าจักปราถณาไปเพื่อให้ได้สู่สมพานหื้อ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 088 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้จันทน์ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 087 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 18 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2408 จารึก : ศักราชได้ 1227 ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 086 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 12 สูง 24 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : ศรัทธาแสนไชยเป็นเก๊า ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 085 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 57 ยาว 77 สูง 104 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : ศักราชได้ 1244 ตั๋ว มะเมียสนามถลางโรชวิสัย ไทยภาษาว่าเต

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 084 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : พุทธรูปองค์นี้ศรัทธาน้อยยารังศรีเป็นเก๊าพร้อมญาติปี่น้อง ขอหน้าบ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 083 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 7 สูง 15 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 082 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้แก่นจันทน์ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 6 สูง 14 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : พุทธรูปองค์นี้ศรัทธานัยญารังศรีเป็นเก๊าพร้อมพี่น้องทุ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 081 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 13 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 080 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 6 สูง 16 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : แสนบุญยืนมกพุทธรูปเจ้าองค์นี้มีเป็นเก๊ามกริยาและลูกเต้าสร้างให้ค้ำชูศา

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 079 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 078 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 077 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 076 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : ศักราช 1264 ปีเต่ายี่ ศรัทธาตุ๊จันตะรังสีอ้ายเหมยเป็นเก๊าด้วยป้อแม่ทุก

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 075 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้แก่นจันทน์ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 7 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2373 จารึก : พุทธรูปเจ้าองค์นี้ศรัทธาตุ๊ไชยสิทธิ์เป็นเ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 074 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 8 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 073 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 072 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 11 สูง 22 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2425 จารึก : ศักราช 1244 ตัว ปีเต่าสะง้า หมายมีศรัทธาตุ๊หลวงชัยวงค์เป

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 071 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 11 สูง 22 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2425 จารึก : ศักราช 1244 ตัว ปีเต่าสะง้า หมายมีศรัทธาตุ๊หลวงชัยวงค์เป

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 070 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2444 จารึก : ศักราชได้ 1263 ตัว ปีเต่าแย เดือนยี่เป็ง เม็ง 7 ไทย ศรัทธ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 069 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 24 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 068 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 10 สูง 31 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 067 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูปไม้แกะสลัก สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 8 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 066 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูปไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 21 สูง 25 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 065 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูปไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 10 สูง 25 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : -

ฉาบ


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 064 ชื่อวัตถุ : ฉาบ วัสดุ : สำริด ลักษณะ : กลม แบน สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : 30 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ฐานบัว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 063 ชื่อวัตถุ : ฐานบัว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : ชำรุด ปลวกแทะ ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 29 ยาว 42 สูงรวมฐาน 23 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -