พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 134 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ วัสดุ : ไม้แก่นจันทน์ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง ฐานบัวประดับแก้วจืน สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 26 สูง 47 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : สารูปเจ้าพิมพาพระจัน

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 133 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด ฐานชํารุด ขนาด : กว้าง 7 สูง 13 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 132 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด ฐานชํารุด ขนาด : กว้าง 5 สูง 15 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค.วปพ / 2564 / 131 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 4 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค.วปพ / 2564 / 130 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 4 สูง 8 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค.วปพ / 2564 / 129 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด ไม่มีฐาน ขนาด : กว้าง 6 สูง 12 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค.วปพ / 2564 / 128 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปสําริด วัสดุ : สําริด ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด ไม่มีเศียร ขนาด : กว้าง 7 สูง 8 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 127 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปสําริดสิงห์3 วัสดุ : สําริด ลักษณะ : สําริดสิงห์3 สภาพ : ชํารุด ไฟไหม้บริเวณฐานและแขน ขนาด : กว้าง 17 สูง 27 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก :

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 126 ชื่อวัตถุ : ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัสดุ : สําริด ลักษณะ : สําริด สภาพ : ชํารุด มีแค่ฐาน ขนาด : กว้าง 6 สูง 8 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 125 ชื่อวัตถุ : เศียรพระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด มีแค่เศียร ขนาด : กว้าง 4 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 124 ชื่อวัตถุ : ชิ้นส่วนพระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด เหลือแค่ส่วนฐาน ขนาด : กว้าง 7 สูง 10 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 123 ชื่อวัตถุ : พระพทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด ฐานชํารุด ขนาด : กว้าง 5 สูง 13 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 122 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชํารุด ฐานชํารุด ขนาด : กว้าง 7 สูง 13 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 121 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 4 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 120 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 4 สูง 10 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 119 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 4 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 118 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 4 สูง 8 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 117 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : เขาสัตว์ ลักษณะ : เขาสัตว์แกะสลัก ลงชาด สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 7 สูง 12 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 116 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 6 สูง 18 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 115 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 114 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : เขาสัตว์ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก เขาสัตว์แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 6 สูง 13 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 113 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 6 สูง 12 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 112 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 11 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 111 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูปไม้ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 4 สูง 11 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -