หาดท้ายเหมือง

รายละเอียด

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง มีเนื้อที่ประมาณ 45,000 ไร่ มีสภาพพื้นที่แยกจากกันเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณหาดท้ายเหมือง ซึ่งอยู่ริมทะเลอันดามัน มีชายหาดยาวประมาณ 13.6 กิโลเมตร และบริเวณเทือกเขาลำปี ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบ บริเวณหาดท้ายเหมืองเป็นที่ราบชายฝั่งด้านตะวันตกเป็นหาดทรายขาว ด้านตะวันออกเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และสถานที่วางไข่ของสัตว์บก ชนิด ต่าง ๆ บริเวณศูนย์กลางพื้นที่หาดท้ายเหมืองประมาณ 1,000 ไร่ มีสภาพเป็นป่าพรุที่มีน้ำจืดขังอยู่เกือบตลอดปี ดินทรายละเอียดขาวนวล สังคมพืชที่เด่นชัดในสภาพป่านี้คือเสม็ด

ชุมชนบ้านท่าดินแดง มีพื้นที่ติดกับแนวหาดทรายยาวเหยียดของหาดท้ายเหมือง ที่ อยู่ในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เป็นหาดทรายขาวที่มีแนวยาวเป็นเส้นตรง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีความยาวกว่า 13 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยขับรถผ่านทางเข้าอุทยานฯ หรือขึ้นเรือที่ชุมชนบ้านท่าดินแดง ผ่านแนวป่าชายเลน และเดินตัดทุ่งหญ้าสะวันนา ทะลุมาถึงหน้าหาดท้ายเหมือง ตรงบริเวณใกล้กับเขาหน้ายักษ์ เป็นการเดินทางที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เพราะได้ชมความงามของระบบนิเวศชายฝั่งที่ครบครัน ทั้งป่าชายเลน ป่าพรุ ทุ่งหญ้า ป่าชายหาด หาดหิน หาดทราย

ความสวยงามและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสัตว์ที่ในบริเวณชายหาดท้ายเหมือง เป็นตัวชี้วัดว่าชายหาดแห่งนี้เงียบสงบ ไม่ค่อยมีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ และอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันขึ้นความเงียบ ปราศการการรบกวนได้เป็นอย่างดีคือ การที่เต่ามะเฟือง เต่าทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดท้ายเหมือง นี่ยังไม่รวมถึงการที่วาฬ และสัตว์ทะเลหายากต่างแวะเวียนเข้ามาใกล้ชายฝั่งทะเลแถวบริเวณหาดท้ายเหมือง ความสวยงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่บอกจะให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไปเที่ยวเพื่อให้ได้เห็น แต่พยายามไม่ไปรบกวนธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติที่งดงามนี้อยู่กับเราไปอีกนานๆ 

ขนาด

หาดท้ายเหมือง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง