ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม Tie dry Try me


ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม Tie dry Try me จากน้ำล้างแป้งสาคู สู่การต่อยอดเป็นเสื้อยืด เสื้อสายเดี่ยว และกระเป๋า Handy bag ที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อถ่ายทอดถึงภูมิปัญญาของชุมชนบ้านนาโยง จังหวัดตรัง ที่มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมา 3 โทนสีตามช่วงเวลาของท้องฟ้าสอ

ป่าสาคู จังหวัดตรัง