สังกรณี สีม่วง


เห็ด (กำลังค้นชื่อ)


เอื้องนางกราย หรือเอื้องนางตาย


พญานาคราชวิรูปักโข


ฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์


ฟอสซิลไดโนเสาร์

หอยเม็ดมะม่วงดึกดำบรรพ์ใหญ่


หอยเห็ดมะม่วงดึกดำบรรพ์ Yunnannocha sp. cf Y. khoratensis เปลือกรูปยาวเรียว มีความยาวเปลือกกว่าความสูงของเปลือกมากกว่า 1 เท่า ผิวเปลือกด้านนอกไม่มีลวดลาย ยกเว้นเส้นการเจริญเติบโต

หอยสบนกดึกดำบรรพ์เล็ก


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม

หอยเล็บม้าดึกดำบรรพ์อาจารย์เรือน


ภูกุ้มข้าวเป็นแหล่งขุดค้นที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่

หอยสบนกดึกดำบรรพ์ใหญ่


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม

หอยกาบดึกดำบรรพ์ท้องเว้า


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม

หอยกาบดึกดำบรรพ์ลายพัด


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม

นางอั้วน้อย


ว่านข้าวเหนียว/เอื้องข้าวตอก ชื่อวิทยาศาสตร์: Habenaria dentata (Sw.) Schltr. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้/ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: มีหัวใต้ดิน ต้นเหนือดินสูง 10-20 เซนติเมตร ใบ: รูปรี ปลายมนหรือแหลม ดอก: ออกเป็นช่อตั้ง ยาว 12-20 เซนติ

ขูลู


ดอกขูลู/ว่านข้าวเหนียว/เอื้องข้าวตอก ชื่อวิทยาศาสตร์: Habenaria dentata (Sw.) Schltr. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้/ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: มีหัวใต้ดิน ต้นเหนือดินสูง 10-30 เซนติเมตร ใบ: รูปรี ปลายมนหรือแหลม ดอก: ออกเป็นช่อตั้ง ยาว 12-

ดอกนางอั้วสาคริก


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C.S. Kumar ชื่อเรียกอื่น : Pecteilis sagarikii Seidenf. ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ลักษณะ : กล้วยไม้ดิน สูง 15-25 ซม. ใบ รูปรีกว้าง กว้าง 6-9 ซม. ยาว 10-12 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา แนบกับผิวดิน ดอก อ

พระพุทธเมตตามหานิยม


หอตะเคียน


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ดงแม่เผด


ซากฟอสซิลหอยบนแผ่นหิน


พระแก้วมรกต พระพุทธแก้วมณีศรีโคตรไมตรี


ถวายโดยคณะเจ้าภาพ ตระกูลโคตรไมตรี

พระธาตุภูกุ้มข้าว


พระธาตุดั้งเติมของชุมชน สร้างขึ้นเมื่อปี 2528 มีความสูง 4 เมตร มีการนำก้อนอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมที่พังทลายลงเมื่อปี 2518 จำนวน 7 ก้อนไว้ภายในองค์พระธาตุภูกุ้มข้าว

ร้านเฟยฟาร์ม