แมงทับ


เต่าดง


ผึ้ง


แมงมุม


ด้วงกวาง


เต่านา


กระรอก


แลนป่า


แมลง


ตั๊กแตน


ผีเสื้อ


แมลง


กิ้งก่า


ปูดง หรือปูขน


ต้นผักหวาน


หญ้าใบพริก asystasia gangetica (Nees) ensurmu subsp....


ปอทะเล


เห็ดรา เห็ดปะการัง Ramania


บัวสันโดษ หรือแผ่นดินเย็น


กระเจียวขาว


ว่านตูบหมูบ หรือเปราะหอม เปราะป่า


โตงวะ


โตงวะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea obscura (L) Ker-Gawi

สังกรณี สีม่วง


เห็ด (กำลังค้นชื่อ)