ไม้กลายเป็นหิน


ไม้กลายเป็นหิน มีลักษณะเป็นหินที่เกิดจากไม้โบราณที่ฝั่งตัวอยู่ในชั้นดินในพื้นที่ภูกุ้มข้าว ซึ่งจากมีการวิเคราะห์ชุดหินจากการค้นพบซากหอยสองฝาน้ำจืดดึกดำบรรพ์ในพื้นที่ภูกุ้มข้าวระบุว่าอยู่ในยุคครีเตเชียสตอนต้น จากหมวดหินเสาขัว แต่ท่อนไม้กลายเป็นหินท


ผลึกแร่


ผลึกแร่


ฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์


ฟอสซิลไดโนเสาร์


หอยเม็ดมะม่วงดึกดำบรรพ์ใหญ่


หอยเห็ดมะม่วงดึกดำบรรพ์ Yunnannocha sp. cf Y. khoratensis เปลือกรูปยาวเรียว มีความยาวเปลือกกว่าความสูงของเปลือกมากกว่า 1 เท่า ผิวเปลือกด้านนอกไม่มีลวดลาย ยกเว้นเส้นการเจริญเติบโต


หอยสบนกดึกดำบรรพ์เล็ก


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม


หอยเล็บม้าดึกดำบรรพ์อาจารย์เรือน


ภูกุ้มข้าวเป็นแหล่งขุดค้นที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่


หอยสบนกดึกดำบรรพ์ใหญ่


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม


หอยกาบดึกดำบรรพ์ท้องเว้า


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม


หอยกาบดึกดำบรรพ์ลายพัด


แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดของหมวดหินเส่าขัว อายุ 125-130 ล้านปี มีรายงานการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กหอยสองฝาน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวหลายแหล่ง ซึ่งมี 2 แหล่งที่มีการคันพบปริมาณมากและหลากหลายชนิด ได้แก่ 1. แหล่งข้านห้วยเดื่อ อำเภอเม


ซากฟอสซิลหอยบนแผ่นหิน