แมงทับเต่าดงผึ้งแมงมุมด้วงกวางเต่านากระรอกแลนป่าแมลงตั๊กแตนผีเสื้อแมลงกิ้งก่าปูดง หรือปูขนต้นผักหวานหญ้าใบพริก asystasia gangetica (Nees) ensurmu subsp....ปอทะเลเห็ดรา เห็ดปะการัง Ramaniaบัวสันโดษ หรือแผ่นดินเย็นกระเจียวขาวว่านตูบหมูบ หรือเปราะหอม เปราะป่าโตงวะ


โตงวะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea obscura (L) Ker-Gawi


สังกรณี สีม่วงเห็ด (กำลังค้นชื่อ)