ว่านตูบหมูบ หรือเปราะหอม เปราะป่า

สถานที่จัดเก็บต้นฉบับ