โตงวะ

โตงวะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea obscura (L) Ker-Gawi 

สถานที่จัดเก็บต้นฉบับ