ติดต่อ

  • Address: เลขที่- ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Email: somchitdaenkhanop@gmail.com
  • Phone: 0651127957
  • Website:
  • Facebook: https://m.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-111124374672161/?tsid=0.8910419781932128&source=result
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ โดยเดินทางตามเส้นทางจากอำเภอโพธิ์ชัยมาทางด้านทิศเหนือเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนสร้างใหม่) กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร ทางเข้าสู่วัดภูกุ้มข้าว
    เวลาทำการ08.00-18.00น.