ภูกุ้มข้าว (เทศบาลตำบลคำพอุง)

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ ภูกุ้มข้าวตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ตำบลคำพอุง อยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 12 เส้นทางตัดใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ -มุกดาหาร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 668 เป็นแหล่งค้นพบทางธรณีวิทยา โดยมีการค้นพบซากฟอลซิลหอยอายุราว 130 ล้านปี และซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ แห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความเชื่อ ซึ่งมีการจัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์ดงแม่เผด" ที่รวบรวมเครื่องมือ และเครื่องใช้ที่ชุมชนในอดีตมีการใช้ โดยได้นำมาอนุรักษ์และจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม