กระเป๋า


นำแรงบันดาลใจจากขนมต้มสามเหลี่ยมมาออกแบบเป็นกระเป๋า

เครื่องประดับ


นำแรงบันดาลใจจากขนมต้มสามเหลี่ยมมาออกแบบเป็นเครื่องประดับคือ ตุ้มหู

ชุด D.I.Y. ขนมต้มสามเหลี่ยม


ชุดอุปกรณ์สำหรับทำขนมต้มสามเหลี่ยม โดยตัวข้าวเหนียวมีการปรุงและผัดกับกะทิให้เรียบร้อยแล้ว และจะเป็นการให้ผู้ซื้อนำตัวข้าวเหนียวผัดไปห่อกับใบกะพ้อ โดยจะมีการแบ่งเป็นชุดรสชาติดั้งเดิม และชุดที่มีไส้ตามรสชาติที่มีการคิดค้นขึ้น เช่น รสไข่เค็ม รสฝอยทอง ร

ขนมต้มสามเหลี่ยมแบบแช่เย็นพร้อมทานและแบบแช่แข็ง


ผลิตภัณฑ์ขนมต้มสามเหลี่ยมแบบสำเร็จรูปพร้อมทานและแบบแช่แข็ง โดยมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ขนมต้มสามเหลี่ยมในรูปแบบที่เป็นขนมต้มสามเหลี่ยมพร้อมทานได้ง่าย ๆ เพียงแค่อุ่นไมโครเวฟ และแบบแช่แข็งเพื่อให้อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น

การเพิ่มไส้ของขนมต้มสามเหลี่ยม


โดยมีการคิดค้นไส้ของขนมต้มสามเหลี่ยมขึ้นมาใหม่ 6 ไส้ คือ เบคอน ฝอยทอง ช็อกโกแลต ไข่เค็มลาวา ไข่แดงเค็ม และไส้คั่วกลิ้ง เพื่อเป็นการปรับให้ถูกปากกับคนหลากหลายแบบมากขึ้น อีกทั้งการนำไส้คั่วกลิ้งมาประยุกต์ใส่ในขนมต้มยังเป็นการช่วยส่งต่อวัฒนธรรมด้านอาหาร

บรรจุภัณฑ์


บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าขนมต้ม โดยมีลักษณะเป็นทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม มีหูหิ้วและสัญลักษณ์แบรนด์ Tomm มีทั้งหมด 3 ด้าน

บรรจุภัณฑ์


บรรจุภัณฑ์กล่องสำหรับใส่ชุด D.I.Y. ขนมต้มสามเหลี่ยม และบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ขนมต้มสามเหลี่ยมแบบของฝาก

ประวัติความเป็นมาของขนมต้มสามเหลี่ยม


ขนมต้มสามเหลี่ยม เป็นขนมที่นิยมทำกันในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศการชักพระ ที่จะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา โดยขนมต้มถือเป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญตักบาตรร่วมกัน โดยมีตำนานที่มีการเล่าสืบต่อกันมาคือ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเส

ประเพณีสารทเดือนสิบ


ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นเพณีงานบุญประของภาคใต้ โดยจัดเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่มีความเชื่อว่าเป็นช่วงวันที่ได้รับการปล่อยตัวจากนรกมายังโลก โดยขนมวันสารทประกอบด้วย ข้าวพอง ,ขนมลา ,ขนมเจาะหู ,ขนมต้มสามเ

ประเพณีชักพระ


ประเพณีชักพระ บางท้องถิ่นเรียกว่า "ประเพณีลากพระ " เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย โดยสันนิษฐานว่าได้เกิดมีขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย มีพุทธตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงผนวชได้ 7 พรรษา และ พรร

ขั้นตอนการทำขนมต้มสามเหลี่ยม


ขั้นตอนในการทำขนมต้มสามเหลี่ยม มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ตัดใบกะพ้อส่วนยอดใบอ่อน ขั้นตอนที่ 2 นำใบพ้อไปตากแดดประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้ใบนิ่ม แล้วนำใบกะพ้อมาห่อให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนในรูป ขั้นตอนที่ 3 ซาวข้าวด้วยน้ำเปล่าหลายๆรอบซาวข้าวจนกว่าน้ำซ

ขนมต้มสามเหลี่ยม


ขนมต้มสามเหลี่ยมเป็นขนมที่มีการทำสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เป็นการทำสืบทอดต่อกันมาโดยการซึมซับ เเละเรียนรู้มาจากผู้ใหญ่ต่อกันมาเป็นทอด ๆ ไปยังรุ่นต่อไป ไม่มีการบันทึกวิธีทำเป็นลายลักษณ์อักษรตายตัว ที่มารูปภาพ : https://www.wongnai.com/food-