บริการมัคคุเทศก์น้อย


มัคคุเทศก์น้อยที่จะพาคุณไปเที่ยวชมในบริเวณอุทยานกองทัพสมเด็จพระนเรศวร มัคคุเทศก์น้อยสามารถพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองงาย สามารถให้ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ได้

workshop พวงกุญแจช้างน้อย


workshop สอนปั้นพวงกุญแจช้างน้อย - แนะนำอุปกรณ์ปั้นเบื้องต้น - อธิบายขั้นตอนวิธีการปั้น พร้อมสาธิตวิธีการปั้น - ตกแต่งรายละเอียดน้องช้างตามความชอบส่วนตัว ระยะเวลา workshop 1 ชั่วโมง 1 วัน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า (เริ่ม 10.30น.) รอบบ่าย (เริ่ม

ตลาดนัดชุมชน เสาร์-อาทิตย์


โมเดลจำลองตลาดนัดชุมชนภายในบริเวณอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ภายในตลาดนัดจะเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้นำสินค้าของตนมาวางขาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม

คอร์สเรียน


รายละเอียดของคอร์สเรียน -การปั้นเบื้องต้น -เทคนิคของการปั้น -ทฤษฎีกายวิภาค มาเรียนการปั้นไปพร้อม ๆ กับการดื่มด่ำธรรมชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เมืองงาย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นที่คอร์ส ระยะเวลา 25 ชั่วโมง ราคา 3,750 บาท และราคา 6,750

รูปปั้นสัตว์


รูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ เช่น 1. ช้างศึก เช่น ช้างเผือก ช้างดั้ง ช้างแซง ช้างโคตรแล่น เป็นต้น 2. ม้า 3. ควาย/วัว

รูปปั้นมนุษย์


รูปปั้นมนุษย์ เช่น 1.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2.สมเด็จพระเอกาทศรถ 3.ทหาร เช่น ทหารดาบ ทหารปืนใหญ่ ทหารคอช้าง/กลางช้าง/หลังช้าง และทหารจตุลังคบาท เป็นต้น 4.พราหมณ์/พระสงฆ์ 5.ผู้หญิงแม่บ้าน/แพทย์สนาม

ช้างทะลุผนัง


ใช้ประดับอาคารและสถานที่

ประติมากรรมนูนต่ำตำนานเกษียณสมุทร


ประติมากรรมนูนต่ำใช้สำหรับประดับตกแต่งอาคารและเสาไฟของอุทยาน

รุปปั้นผู้หญิงอาบน้ำส้มป่อย


มีลักษณะเป็นน้ำตก ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิธีกรรมพื้นบ้านของภาคเหนือ

การจัดเตรียมและขั้นตอนการทำประติมากรรม


ขั้นตอนการทำประติมากรรมเบื้องต้น 1.วัดขนาดตัวและสิ่งของ วัดขนาดของสิ่งที่จะจัดทำประติมากรรม จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 2.ปั้นดินเหนียว นำดินเหนียวมาปั้นตามขนาดและรูปลักษณ์ตามที่ต้องการ 3.ทำพิมพ์ทุบ ใช้ปูนปลาสเตอร์ทาบนดินเหนียว และใช้กากมะพร้า

ความสำคัญของอุทยาน


อุทยานกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นแหล่งการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ ตั้งอยู่ที่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ที่อุทยานฯ ตั้งอยู่ เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มากว่า