บริเวณลานกว้างรอบ ๆ อาคารของชั้นที่ 2


ลานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมกับ ห้องจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นลานสําหรับให้ผู้ที่สนใจต้องการจะเข้าร่วมเดินทางกับทัวร์ เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดทําขึ้น ก็สามารถมาทําการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการทัวร์ได้ นอกจากนี้ยั

โซนเครื่องทองเหลืองประเภทกินหมาก


ห้องจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทเครื่องกินหมาก มีการจัดแสดง รูปภาพ วิดีทัศน์และแบบจําลองเครื่องทองเหลือง 3 มิติ รวมถึงเครื่องทองเหลืองจริง ๆ ที่เก็บรวมรวมมาจาก ครัวเรือนในชุมชนเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทเครื่องกินหมากให้แก่ผู้เข้า

โซนเครื่องทองเหลืองประเภทให้แสงสว่าง


ห้องจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทให้แสงสว่าง มีการจัดแสดง รูปภาพ วิดีทัศน์และแบบจําลองเครื่องทองเหลือง 3 มิติ รวมถึงเครื่องทองเหลืองจริง ๆ ที่เก็บรวมรวมมาจาก ครัวเรือนในชุมชนเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทให้แสงสว่างให้แก่ผู้เข้าชมได้เ

โซนเครื่องทองเหลืองประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน


ห้องจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน มีการจัด แสดงรูปภาพ วิดีทัศน์และแบบจําลองเครื่องทองเหลือง 3 มิติ รวมถึงเครื่องทองเหลืองจริง ๆ ที่เก็บรวมรวมมา จากครัวเรือนในชุมชนเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือ

โซนเครื่องทองเหลืองประเภทอาวุธ และอื่น ๆ


ห้องจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทอาวุธ และอื่น ๆ มีการจัดแสดง รูปภาพ วิดีทัศน์และแบบจําลองเครื่องทองเหลือง 3 มิติ รวมถึงเครื่องทองเหลืองจริง ๆ ที่เก็บรวมรวมมาจาก ครัวเรือนในชุมชนเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเครื่องทองเหลืองประเภทอาวุธ และอื่น ๆ ให้แก่ผู้เ

ห้องจัดจำหน่ายของที่ระลึก


ห้องจัดจําหน่ายของที่ระลึก มีการจัดจําหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับ เครื่องทองเหลือง จากผู้คนภายในชุมชนจะบังติกอเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ซึ่งของที่ระลึกจะมีทั้งแบบที่ สําเร็จรูปพร้อมจําหน่าย และอีกรูปแบบที่เป็นการให้นักท่องเที่ยวสามารถสั่งทํา ออกแบบของท

ห้องแสดงประวัติและวิธีการทำ


ห้องที่บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ของ เครื่องทองเหลือง และชุมชนจะบังติกอให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ ภายในห้องจะมีการจัดแสดงภาพถ่าย และข้อมูลของ ชุมชนจะบังติกอ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องทองเหลืองต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและมีรูปแบ

ห้องจำหน่ายตั๋ว


ห้องจําหน่ายตั๋วและมุมนั่งรอ เป็นห้องสําหรับชาวบ้าน นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจภายนอกชุมชน สามารถเข้ามาซื้อตั๋วผ่านห้องจําหน่ายตั๋วสําหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในส่วนต่าง ๆ ได้ ซึ่งตั๋วของพิพิธภัณฑ์มีการออกแบบให้สามารถเป็นของที่ระลึก เพื่อสร้างการจดจําที่

เส้นทางการท่องเที่ยว


การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ภายในชุมชนจะบังติกอเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์สำคัญอันเชื่อมโยงกับเรื่องราวของเครื่องทองเหลืองด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมในด้านพื้นที่ของชุมชนจะบังติกอและเครื่องทองเหลืองมาต่อยอดพัฒนาแตกออกมาจากพิพิธภัณฑ์เค

ของที่ระลึก


ของที่ระลึกจากเครื่องทองเหลืองชุมชนจะบังติกอ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเครื่องทองเหลืองเดิม โดยมีแนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์ จากการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาการทำเครื่องทองเหลืองของชุมชนจะบังติกอ มาทำการแปรรูปปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ง่ายข

พิพิธภัณฑ์เครื่องทองเหลือง ชุมชนจะบังติกอ


จากปัญหาของการสูญเสียช่างทำเครื่องทองเหลืองในชุมชน อีกทั้งรูปแบบการทำเครื่องทองเหลืองยังเป็นรูปแบบโบราณไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมั ยไปตามการพัฒนาของสังคม จนความนิยมในการบริโภคเครื่องทองเหลืองเริ่มสูญหายไป จึงได้มีการพัฒนาออกแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุ

รวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องเทองเหลือง ชุมชนจะบังติกอ


เชี่ยนกลึง


เชี่ยนกลึง เชี่ยนตีน เชี่ยนเชิง หรือในภาษามลายูเรียกว่า จรานอ จรานอซีเระ เป็นวัตถุที่ทำมาจากทองเหลือง ซึ่งใช้ใส่หมากพลูไว้สำหรับกินในครัวเรือนและระบแขกที่มาเยี่ยมเยียน หรือมาทำธุระ ซึ่งเชี่ยนหมากจะประกอบไปด้วย ถาดกลมใหญ่ลักษณะต่าง ๆ สำหรับวางตลับใส่ห

ตะลุ่มทองเหลือง


ตะลุ่มทองเหลือง หรือ ลุ่ม โถลูกจัน ในภาษามลายู เรียกว่า ดูแล จือปู และจือปูตือมาฆอ เป็นภาชนะทำจากทองเหลือง มีฝาปิดสำหรับใช้ใส่ของ เช่น ของมีค่าชิ้นเล็ก ๆ จำพวกเครื่องทอง หรือใช้ใส่อาหาร ได้แก่ อาหารแห้ง จำพวกขนมหวานและของขบเคี้ยวต่าง ๆ ไว้กินในครัวเร

หม้อคอออม


หม้อคอออม หรือหม้อคอ ในภาษามลายู เรียกว่า มูยง มูยงตือมาฆอ ปูโยะมูยง และปูโยะจือเแก๊ะ เป็นภาชนะเครื่องครัวเรือนที่ใช้เป็นหม้อสำหรับหุงข้าว หม้อน้ำมนต์หรือ หม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีหลายขนาด ลักษณะทรงคล้ายน้ำเต้า จะมีปากจับด้านบนของฝาหม้อหรือมีที่จับด้านข

เต้าปูนทองเหลือง


เต้าปูนทน เต้า หรือ เต้าปูนโทน ในภาษามลายู เรียกว่า ปอแฆกาโปร์ เป็นภาชนะสำหรับใช้ใส่ปูนกินหมาก ตัวด้านนอกทำเป็นรูปทรงถ้วยชาหรือจอกขนาดเล็ก ด้านในเมื่อดึงฝาออกมีลิ้นทรงกระบอกคอดกลางยื่นออกมาสำหรับใส่ฝา เต้าปูนแบบนี้มีรูปคล้ายทับหรือโทน ซึ่งเป็นเครื่อ

กระบอกทำขนมจีนทองเหลือง


กระบอกขนมจีน หรือกระบอกทำขนมจีน ในภาษามลายู เรียกว่า กาเบ๊าะ เป็นภาชนะที่ทำจากทองเหลือง ใช้สำหรับอัดเส้น หรือรีดขนมจีน โดยอาศัยแรงกดทับทำให้แป้งในกระบอกดันออกมาเป็นเส้นที่ก้นกระบอกที่เจาะรูไว้ ซึ่งเป็นศิลปกรรมรูปแบบภาคใต้ โดยสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นที่เ

ขันทองเหลือง


ขันทองเหลืองโบราณ มีความสำคัญต่อการใช้งานในครัวเรือนตั้งแต่อดีต ซึ่งทำมาจากเครื่องทองเหลือง โดยใช้เป็นขันสำหรับตักน้ำล้างหน้าได้ ตักน้ำดื่ม ใส่ของสำคัญๆ หรือทำขันน้ำมนต์ในศาสนสถานและครัวเรือนหรือชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อวิถีการใช้ชี

เตารีดหัวตะขอ


เตารีดหัวขอสับ หรือ เตารีดหัวตะขอ เป็นเตารีดแบบใช้ถ่านจากฟืน ทำจากทองเหลือง ซึ่งมีหลายขนาดต่างกันไป โดยมีลักษณะเช่นเดียวกันกับเตารีดหัวไก่แต่ปุ่มเปิดปิดมีลักษณะเป็นตะขอจึงเรียกว่า เตารีดหัวตะขอ ทั้งนี้มีการถูกใช้และผลิตขึ้นกันเป็นจำนวนมากในอุตสาหกรรม

ตะเกียงชวาลาทองเหลือง


ใช้จุดเพื่อให้แสงสว่าง และใช้ประกอบพิธีกรรมบางอย่างตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น โดยใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง ใช้จุดตั้งกับพื้น หรือผูกกับซุ้มฝาตะเกียงแขวนก็ได้

ชุดเชี่ยนรางทองเหลือง


ใช้ใส่หมากพลูสำหรับไว้กินในครัวเรือน หรือไว้รับแขกที่มาเยือน หรือมาธุระ เชี่ยนหมากเป็นศิลปกรรมแบบมลายู หลงเหลือไว้เพียงเชี่ยนรางและซองพลู

หม้อหู


ในภาษามลายู เรียกว่า ปูโยะ ปูโยะตลีงอ ใช้เป็นหม้อสำหรับหุงข้าว หรือใช้เป็นหม้อแกงประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แกงส้ม (เพราะกรดส้มจะทำให้โลหะทองเหลืองละลายออกมาทำให้รสชาติของแกงเปลี่ยนไปมีรสขมและมีธาตุโลหะเจือปนในน้ำแกง) หม้อชนิดนี้มีหลายขนาด ตั้งแต่เล็กสุดห

แม่พิมพ์ขนมไข่ทองเหลือง


ใช้ทำขนมหรืออบขนมไข่ที่ชาวปัตตานีเรียกว่า "ฮูลูบีอระ หรือ Tepun Hulu Berah" (ขนมไข่คือขนมเค้กชนิดหนึ่ง เป็นขนมโบราณดั้งเดิมของชาวปัตตานี) เป็นรางขนมไข่รูปทรงกลมเรียบง่าย

กระทะทองเหลือง


กระทะ ภาษามลายูเรียก กอลี เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทภาชนะสำหรับปรุงอาหาร และขนม มีอายุมากว่า ๑๐๐ ปี และมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดปากกว้างประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ไปจนถึงขนาดปากกว้างประมาณ ๖๐ เซนติเมตร กระทะทองเหลืองเป็นภาชนะที่พบมากตามบ้านเรือนในจังหวัด