มหัศจรรย์ลานตะบูน อายุ 200 ปี

รายละเอียด

  

มหัศจรรย์ลานตะบูนในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนท่าระแนะ เป็นลานรากไม้ตะบูนขาว พื้นที่ขนาดใหญ่ การเจริญของรากต้นตะบูนจะเป็นระบบรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณโคนของลำต้นมีรากพิเศษเรียกว่ารากค้ำจุน (buttress roots) ที่แผ่นออกไปรอบลำต้นมีลักษณะเป็นพูพอนแบนสูงยาวเลื้อยคดเคี้ยวเหมือนริบบิ้น (ribbon) และเชื่อมต่อกับระบบรากหายใจ (Pneumatophore Root) ที่โผล่ขึ้นมาพ้นผิวดิน (above-ground roots) มีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งลักษณะของรากที่ขึ้นมาบนผิวดินนี้จะไม่พบในต้นที่อายุยังน้อย แต่จะพบในต้นที่มีขนาดใหญ่อายุมากเพื่อเป็นการขยายขนาดฐานของลำต้น ซึ่งรากที่แผ่ออกมายิ่งต้นมีอายุมาก รากที่แผ่ออกมานั้นก็จะยิ่งไกลเกิดขึ้นได้ทุกทิศทาง ดังนั้นในลานตะบูน บ้านท่าระแนะ ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีอายุมากกว่า 200 ปีนั้น มีต้นตะบูนเก่าแก่ขนาดใหญ่อยู่มากมายจึงทำให้มีรากที่เจริญอยู่ผิวดินเจริญยาวและแผ่ออกไปทุกทิศทาง รากของต้นตะบูนทุกๆ ต้นในพื้นที่แห่งนี้จึงเกิดการเจริญสอดประสานกันไปมาเหมือนร่างแห จึงทำให้ทั่วทั้งบริเวณเต็มไปด้วยระบบรากเหนือผิวดินของต้นตะบูนซึ่งพืชชนิดอื่นแทรกเจิรญขึ้นมาได้ยาก พร้อมกันนี้จากระบบรากที่ซ้อนกันยังสามารถเป็นที่หลบซ่อนให้กับสัตว์น้ำ หรือตัวอ่อนสัตว์น้ำ เช่น ปู หอย เข้ามาอาศัยอยู่ได้มหัศจรรย์ลานต้นตะบูนอายุมากกว่า 200 ปี พื้นที่กว้างประมาณ 2 ไร่ รอท่านมาเยือนบ้านท่าระแนะ จ.ตราด เมื่อเข้ามาแล้ว จะเห็นรากต้นตะบูนขนาดใหญ่สอดประสานกันเป็นร่างแห กระจายไปทุกทิศทางคดเคี้ยวคล้ายงู จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นอาณาจักรของต้นตะบูน สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็น ในสมัยก่อนชุมชนใช้เป็นที่นั่งพักเมื่อเข้ามาวางลอบไม้ดักปู หรือเข้ามาจับปูแสม เพราะตามแนวรากตะบูน จะมีสัตว์น้ำต่างๆ เช่น ลูกปู ลูกหอย เข้ามาหลบอาศัย จึงเป็น “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” ที่ชุมชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นอาหาร และหารายได้เล็กๆ น้อย พอเลี้ยงชีพ ชุมชนเห็นประโยชน์ ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ และทำเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติผ่านตลอดแนวของลานตะบูน มีที่นั่งพักผ่อน จุดถ่ายภาพ ชื่นชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่ ท่าระแนะ จ.ตราดขนาด

ลานรากไม้ตะบูนขาวอายุ 200 ปี พื้นที่ประมาณ 2 ไร่