ไม้เท้า / ไม้เต๊า (ภาษาไตลื้อ)

ไม้เท้ากระดูกงูชิ้นนี้ เดิมเป็นสมบัติของนายเมืองแก้ว บัวมะลิ ซึ่งได้รับมาจากผู้สูงอายุชาวยองในประเทศพม่า สะสมมาแล้วกว่า 50 ปีก่อนที่จะมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ ส่วนหัวและส่วนปลายของไม้เท้าทำมาจากไม้สีน้ำตาล ส่วนลำตัวของไม้เท้าทำมาจากกระดูกงู ไม้เท้ามีความยาว 83 เซนติเมตร ในอดีตผู้สูงอายุจะใช้ไม้เท้านี้ในการช่วยเดินหรือพยุงให้เดินได้คล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบันไม้เท้ากระดูกงูเก็บรักษาไว้ที่หลองข้าวอุ้ยติ๊บโดยยังคงมีสภาพสมบูรณ์

ขนาด

ขนาด : ย. 83 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : หัวของไม้เท้าทำมากจากไม้ ลำตัวของไม้เท้าทำมาจากกระดูกงู

ชื่อเจ้าของ

นายเมืองแก้ว บัวมะลิ

ประวัติเจ้าของ

เสียชีวิตแล้ว

ประวัติวัตถุจัดแสดง

นายเมืองแก้ว บัวมะลิได้รับมาจากพ่อเฒ่าคนยอง ประเทศพม่า เมื่อนานมาแล้ว ต่อมาได้มอบให้กับนางพรรษา บัวมะลิ

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นายเมืองแก้ว บัวมะลิ ได้มอบให้กับนางพรรษา บัวมะลิ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 50 ปี