พิพิธภัณฑ์
ลำดับ. พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ เวลาให้บริการ วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 บ้านลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 2021-09-30 08:18:34
2 1423 ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการทุกวัน 2020-11-11 10:39:36
3 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 2020-09-17 03:17:10
4 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2020-09-17 03:26:16
5 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2017-11-20 14:05:16
6 111/2 หมู่ 3 หมู่บ้านบ่อสร้าง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ในกรณีต้องการทำกิจกรรม/เวิร์คช็อป/หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร กรุณาติดต่อล่วงหน้า) 2020-12-25 10:51:36
7 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-02-12 15:34:01
8 3 พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2019-02-12 16:00:58
9 23 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 51120 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-01-31 11:12:57
10 0 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง 52000 2021-07-22 12:36:22
11 19 หมู่ 2 แม่กา เมือง พะเยา 56000. 2021-07-22 12:31:17
12 80 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120 2021-12-20 10:47:49
13 - คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45130 สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ โดยเดินทางตามเส้นทางจากอำเภอโพธิ์ชัยมาทางด้านทิศเหนือเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนสร้างใหม่) กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร ทางเข้าสู่วัดภูกุ้มข้าว 2021-11-22 03:15:44
14 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 2021-09-10 11:20:59
15
Image Description
ถ้ำภูมวย
ร้อยเอ็ด
- คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 2022-01-14 12:02:31
16 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 2022-01-11 09:52:41
17 228 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 2021-12-17 02:11:19
18
Image Description
กู่กาสิงห์
ร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 2021-12-17 01:32:46
19 228 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 2021-12-17 01:34:25
20 99 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 2021-11-26 05:37:53
21 0 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290 2021-07-22 11:35:45
22 0 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290 2021-07-22 11:32:07
23 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-09-11 05:57:34
24 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-12-21 05:54:29
25 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-09-06 11:54:02
26 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-08-03 10:51:06
27 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-08-03 10:51:33
28 สวนดอก เมือง ลำปาง 52100 2021-11-29 12:14:59
29 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-09-20 02:21:31
30 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-08-03 08:39:31
31 บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 7 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 2019-10-03 16:15:03
32 17 หมู่ที่ 3 แม่ทราย ร้องกวา แพร่ 54140 2021-08-03 08:58:47
33 17 หมู่ที่ 3 แม่ทราย ร้องกวา แพร่ 54140 2021-07-30 11:48:47
34 202 ถ.ช้างเผือก ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 2021-08-03 09:02:55
35 27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2021-08-03 09:21:04
36 156 หมู่ 5 ถนน เลี่ยงเมืองพิษณุโลก พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000 2021-08-03 09:23:41
37
Image Description
พิพิธบางลำพู
กรุงเทพมหานคร
พระสุเมรุ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 2021-08-04 09:38:36
38 0 - - เชียงใหม่ 2021-08-23 03:09:02
39 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-09-15 12:39:56
40 119 หมู่ 9 ต ชมพู อ เมือง ซอย นาก่วม 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-10-23 08:32:31
41 119 หมู่ 9 ชมพู เมือง ลำปาง 52100 2021-10-22 06:33:15
42 133 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 32 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยี่ยมชมหรือศึกษาการทำขันลงหิน สามารถเข้ามายังบ้านบุ ขันลงหินเจียม แสงสัจจา ได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. โดยติดต่อที่คุณเมตตา เสลานนท์ (โทรศัพท์ 085-956-4653) และหากถูกใจขันลงหินใบใดก็สามารถเลือกซื้อได้ 2019-10-03 16:16:57
43
Image Description
สวทช.ภาคเหนือ
เชียงใหม่
155 ม.2 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100 2021-10-05 02:12:42
44 ม.2 ชากพง แกลง ระยอง 21190 เรียนรู้ป่าเสม็ดโบราณและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ณ บึงสำนักใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง แหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย อาทิเช่น เดิน/ปั่นจักรยานตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายัค นั่งเรือชมพรรณไม้น้ำ แพหญ้า และชมนกน้ำที่อาศัยในบึงกว้าง 2022-01-25 11:44:47
45 หมู่ที่ 8 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 64110 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น. เข้าชมฟรี 2021-12-21 11:33:24
46 - นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170 สำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการเข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมป่าสาคู อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ “ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าสาคูเชิงนิเวศน์” 2021-11-23 01:17:50
47 บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 2021-11-24 11:27:15
48 329 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าเยี่ยมชม 2021-11-25 10:21:42
49
Image Description
ชุมชนบ้านบาตร
กรุงเทพมหานคร
ซอยบ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรู กรุงเทพมหานคร 10100 2021-11-24 10:50:56
50
Image Description
บ้านหมอ
สระบุรี
100 หมู่ 4 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 18130 เวลาเปิดทำการ - ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ การเดินทาง - ควรเดินทางด้วยรถส่วนตัว เนื่องจากอยู่ภายในพื้นที่ไกลจากถนนใหญ่ การเตรียมตัว - หากต้องการเที่ยวชม ควรพกร่มหรือสวมหมวก เนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อน 2021-11-24 10:54:40
51 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ 2021-11-12 05:39:06
52 - - หาดใหญ่ สงขลา 90110 2021-11-25 09:14:54
53
Image Description
ชุมชนวัดจำปา
กรุงเทพมหานคร
60/7 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ชุมชนวัดจำปา ตั้งอยู่ช่วงระหว่างถนนราชพฤกษ์และถนนพุทธมณฑลสาย 1 (ฝั่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร *** การเดินทาง สามารถนั่งรถประจำทาง สาย 124 ลงหน้าซอยโรงเรียนโพธิสาร ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถสองแถว (รถแดง) เข้าไปวัดจำปา หรือสามารถนั่งตั้งแต่ต้นสายได้ที่โรงเรียนศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หากมารถยนต์ส่วนตัว จากถนนบรมราชนนี มุ่งหน้านครปฐมให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 1 ผ่านหมู่บ้านนันทวันจะเห็นป้ายเข้าวัดจำปาทางซ้ายมือ หรือชื่อซอยโชคสมบัติ ขับเข้าไประยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะเห็นวัดจำปาซึ่งมีวิหารขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า 2019-10-03 16:17:42
54
Image Description
บ้านขามป้อม
อุบลราชธานี
ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2021-11-25 09:55:10
55 - ชุมชนโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เราลองมาทำความรู้จักดอกเยอบีร่าไปพร้อมๆ กันดีกว่า 2021-11-11 08:42:20
56 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท ที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่น มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองที่โดดเด่น 2021-11-25 01:52:39
57 32 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 2021-11-23 09:30:52
58 4 16 ถนนสหกรณ์ โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 74000 ทุกคน 2021-12-08 12:02:51
59 ถนนหน้าวัง จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ 2021-11-24 02:21:33
60
Image Description
ชุมชนบ้านบิง
นครราชสีมา
9 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง นครราชสีมา 30160 2021-11-11 05:09:13
61 ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 2021-11-22 04:01:19
62 อยู่ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ 2022-01-10 07:56:39
63 133 ถ.เทศบาล 3 สะเตง เมือง ยะลา 95000 2021-12-17 02:03:32
64 10/3 หมู่ 2 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2019-10-03 16:18:50
65 91 หมู่ 2 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370 สามมารถเข้าชมได้ทุกวัน 2021-12-03 05:07:53
66 ถนน แปลงนาม แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 2019-10-03 16:21:06
67 111 วัดตลิ่งชัน ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เปิดให้เข้าชมทุกวัน 2019-10-04 10:36:17
68 24 ถนน ประชาธิปก วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 สามารถจอดรถภายในวัดประยูรวงศาวาส และเดินเข้าซอยไปจะเจอกับร้านกระปุกออมสินหมูกระดาษ 2019-10-04 10:38:10
69 60 เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 52000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2018-07-23 15:16:38
70 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50130 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-01-31 11:12:57
71 ลอ จุน พะเยา 56150 2021-12-15 08:41:20
72 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 12000 2019-08-23 13:30:51
73 64 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.30 น. (หรือตามเวลาเรือข้ามฟาก) และสามารถติดต่อนัดหมายเวลาเพื่อเข้าไปเรียนวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาได้ที่เบอร์ 081-425-2022 (ลุงชัยยุทธ) 2019-10-04 10:39:27
74
Image Description
ชุมชนมัสยิดยะวา
กรุงเทพมหานคร
ึ707 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เปิดให้เข้าชมทุกวัน 2019-10-04 10:40:54
75
Image Description
พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
49 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:16:38
76 32 พระบาท เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:30:38
77 มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน พิชัย เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:40:38
78 เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-11-05 14:20:20
79 ห้าแยกหอนาฬิกา สบตุ๋ย เมือง ลำปาง 52000 จันทร์ - ศุกร์ 2018-11-05 14:20:20
80
Image Description
สถาบันอยุธยาศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
96 หมู่ 2 ถนนปรีดี พนมยงค์ ตำบลประตูชัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม 2019-01-24 14:26:21
81 111/2 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120 2021-11-25 02:49:10
82 200 4 แม่ริม เชียงใหม่ 2020-02-25 14:24:57
83 239 ถนนห้วยแก้ว ชั้น 4 อาคาร HB5 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 พัฒนาเว็บไซต์โดย NECTEC ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมได้บนเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโปรดติดต่อหน่วยงานเฉพาะในเวลาราชการ 2021-12-28 05:55:31
84 201 สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-09-22 10:17:17
85 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เปิดให้เข้าชมทุกวันตาม เวลาราชการ 2020-06-30 14:34:35
86 181 หมู่ที่ 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 ชุดโครงการวิจัย "การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2020-11-02 10:23:48
87 บ้านท่าระแนะ หนองคันทรง เมือง ตราด 23000 แจ้งล่วงหน้า และเข้าชมฟรี 2021-11-26 02:23:24
88 0 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองชั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 (ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่ปี พ.ศ. 2549 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอศรีสัชนาลัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมีขนาดพื้นที่ 87.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,625 ไร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ 1. นายนนธ์ มานิตย์ นายก 2. นายชัชชัย ชุ่มชื่น รองนายก 3. นายสมปอง ชะม้าย รองนายก 4. นายสมาน ช่างเจรจา เลขานุการ 2021-12-16 01:58:15
89 ชุมชนไทญ้อ บ้านโพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 ความเป็นมาชุมชนบ้านโพน เป็นคนไทยย้อ ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวย้อมีผู้ค้นพบว่า เดิมอยู่ แคว้นสิบสองปันนา หรือ ยูนาน ต่อมาชาวย้อบางพวกได้อพยพลงมาตามลำน้ำโขงเพื่อเลือกหาที่ตั้ง บ้านตั้งเมืองที่อุดมสมบรูณ์กว่าที่อยู่เดิมจนในที่สุด ชาวย้อกลุ่มหนึ่งได้พบว่าตรงปากน้ำสงครามริมฝั่งโขง เป็นที่อุดมสมบรูณ์ มีปลาชุกชุม จึงได้จัดตั้งขึ้นที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไชยบุรี ปากน้ำสงคามริมฝั่งแม่น้ำโขง (ตำบลไชยบุรี อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนมปัจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2351 ต่อมาเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ได้เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2369) ไทยย้อเมืองไชยบุรีได้ถูกกองทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์กวาดต้อนให้อพยพข้ามโขง โดยให้ไปตั้งอยู่ที่เมืองปุงลิง ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (อยู่ในเขตแขวงเมืองคำเกิด เมืองคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) อยู่ระยะหนึ่ง (ชัญญา อภิปาลกุล และ ขลธิชา เจิมพันธุ์. 2552 : 50) ต่อมากองทัพไทย ได้กวาดต้อนให้ไทยย้ออพยพข้ามโขงกลับมาอีกครั้งหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไทยย้อกลุ่มหนึ่งตั้งเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง ตั้งเป็นเมืองท่าอุเทน เมื่อ พ.ศ. 2373 คือ บริเวณท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน ในส่วนของไทญ้อชุมชนบ้านโพน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นั้นไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานว่า ได้ตั้งรกรากที่บ้านโพนเมื่อใด แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านหลายๆ คนและข้อมูลหลายอย่างประกอบกันสามารถเชื่อมโยงได้ว่า ไทญ้อบ้านโพน เป็นกลุ่มที่อพยพจากเมืองท่าอุเทน และบางส่วนก็มาจากฝั่งลาว ออกมาอาศัยตามหัวไร่ปลายนาเพื่อหาที่ดินทำกิน เมื่อครั้งแรกประมาณ 4 ครัวเรือน ได้แก่ พ่อเฒ่ากิตติราช ครัวเรือนนี้ย้ายมาจากบ้านท่ากระถิน ฝั่งลาว ส่วนพ่อเฒ่าแก้ว ก่านจันทร์ พ่อเฒ่าเหม็น นครัง และพ่อเฒ่าแดงน้อย สุวรรณมาโจ ย้ายออกมาจากบ้านท่าอุเทน จากนั้น ก็มีผู้คนอพยพจากเมืองท่าอุเทนเข้ามาบุกเบิก สร้างบ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน (ชัญญา อภิปาลกุล และ ขลธิชา เจิมพันธุ์. 2552 : 50) ในปัจจุบัน ชาวไทยย้อ ชุมชนบ้านโพนมีอาชีพด้านเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว กล้วย อ้อย สับปะรด ยาสูบ และพืชผักตามฤดูกาล รองลงมาได้แก่ อาชีพเลี้ยงสัตว์ และจับสัตวน้ำในลำน้ำ เนื่องจากว่ามีการตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ำโขงและแม่น้ำสงคราม อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโพน อัตลักษณ์ของชาวไทยย้อ ชุมชนบ้านโพน จะมีความสามัคคี มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นชนเผ่าดั้งเดิม นอกจากจะมีระบบวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีต สิ่งแสดงถึง เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทยย้อได้เป็นอย่างดี อีกอย่างหนึ่งก็คือ ภาษาไทยย้อ ชาวบ้านโพนยังคงพูดคุยสื่อสารกันโดยภาษาย้อกันทั้งชุมชน 2021-11-11 01:33:43
90 49 ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 2021-11-29 11:58:49
91 0 บ้านท่าดินแดง ท้ายเหมือง พังงา 82000 2021-12-01 03:09:36
92 0 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31000 ชุมชนบ้านโคกเมือง เป็นชุมชนที่่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานหลายแห่ง โดยมีโบราณสถานสำคัญคือ ปราสาทเมืองต่ำ, อโรคยาศาล, ปราสาทเขาปลายบัด ฯลฯ การเข้าชมโบราณสถานนั้น ควรแต่งกายรัดกุม ในช่วงเวลากลางวันอากาศจะค่อยข้างร้อน แดดอาจแรงควรเตรียมหมวก ร่ม หรืออุปกรณ์กันแดดตามสะดวก บริเวณรอบโบราณสถานมีร้านอาหารให้บริการอยู่บ้าง อาทิร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง ร้านส้มตำ หรือร้านเครื่องดื่ม ชุมชนมีฐานการเรียนรู้สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้และมีค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำ workshop ในแต่ละฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เด่น คือ ผ้าทอลายผักกูด ผ้าฝ้ายทอมือสีกลีบบัว (หมักโคลน 1000 ปี) มีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ที่ชุมชนรวมกลุ่มกันดำเนินการและมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจให้ร่วมกิจกรรมอีกมากมาย สามารถติดต่อเข้าพักหรือทำกิจกรรมกับชุมชนได้ที่ คุณพาพัชร์ โทร 0802828239 หรือ คุณส้มเกลี้ยง (แม่น้อย) 0918295163 2021-12-02 01:46:56
93
Image Description
บ้านสุขสมบูรณ์
นครราชสีมา
หมู่ที่ 2 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30000 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำกิจกรรมกับชุมชน ควรติดต่อกับผู้นำชุมชนล่วงหน้า เพื่อการอำนวยความสะดวกและการเตรียมฐานการเรียนรู้ หากต้องการมาตั้งแคมป์ สามารถเช่าพื้นที่ในการตั้งแคมป์ได้ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โดยนักท่องเที่ยวต้องเตรียมอุปกรณ์แคมป์มาเอง สามารถตกปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นได้ มีกิจกรรมการยิงหนังสติ๊กปลูกป่า ขึ้นไปชมธรรมชาติและตั้งแคมป์ได้อีกที่หนึ่งคือผาเก็บตะวัน หมู่บ้านแห่งนี้เหมาะกับการพักผ่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และการตั้งแคมป์มาก การเดินทางเข้าชุมชนด้วยรถยนต์สะดวกมาก 2022-01-10 08:39:54
94 หมู่บ้านดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70000 2021-11-26 12:54:25
95 0 บ่อสวก เมือง น่าน 55000 2021-12-05 03:33:54
96 99/3 หมู่ 3 160205 98 ลพบุรี 15140 2022-01-12 12:44:44
97 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2021-12-04 09:08:51
98 19 หมู่ 2 แม่กา เมือง พะเยา 56000 2021-10-26 10:43:17
99 ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 2021-11-27 12:40:08
100 ส้าน เวียงสา น่าน 550706 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-08-31 14:30:12
101 10 หมู่ 9 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 55000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-08-31 14:31:20
102 80 ซอย 9 บ้านดู่ เมือง เชียงราย 57100 ย่านตัวเมืองเก่าแม่จัน บริเวณตลอดสองฝากฝั่งถนน ถนนไชยบุรี, ถนนหิรัญนคร, ถนนราชบุรี, ถนนนาคพันธุ, ถนนสิงหนวัต, ถนนลาวจกราชยังคงพบกลุ่มอาคาร ประกอบไปด้วย กลุ่มอาคารราชการ กลุ่มอาคารสถาบันการศึกษา บ้านเรือนอยู่อาศัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และกลุ่มอาคารเรือนแถวไม้ที่สลับกับรูปแบบอาคารสมัยใหม่, ศาสนาสถานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในด้านความเชื่อที่หลากหลายประกอบไปด้วย ศาสนาพุทธ ศาลเจ้าของกลุ่มชาวจีน ตลอดจนยังคงพบวิถีชีวิตวัฒนธรรม อาหาร ประเพณี พิพิธกรรม และภูมิปัญญาที่น่าสนใจและมีคุณค่าการศึกษา 2020-08-31 16:06:25
103 หมู่ 13 แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000 สามารถติดต่อประสาานงานผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ในวันและเวลาทำการราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ (่ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 2020-09-01 08:36:59
104 แม่ฮ่องสอน 58000 2020-09-01 08:38:04
105
Image Description
ตรอกมะตูม
กรุงเทพมหานคร
แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ผู้เยี่ยมเป็นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศ และอายุ เป็นผู้ที่สนใจวิถีชีวิตดั้งเดิม และการทำขนมไทยโบราณ 2020-10-05 11:21:59
106
Image Description
Baan Silapin
กรุงเทพมหานคร
309 คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 2020-10-05 13:22:11
107
Image Description
มัสยิดบ้านตึกดิน
กรุงเทพมหานคร
139 ซอยดำเนินกลางเหนือ วัดบวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 2020-10-05 13:59:52
108
Image Description
บางด้วน (Bang Duan)
สมุทรปราการ
บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10200 2020-10-05 14:43:34
109
Image Description
"Baan Yuan" ชุมชนบ้านญวน
กรุงเทพมหานคร
- วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2020-10-05 15:26:03
110
Image Description
Rung Arun Museum
กรุงเทพมหานคร
18/533 หมู่บ้านพระปิ่น2 ซอยศาลาธรรมสพน์17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 กรุณาติดต่อล่วงหน้าทุกครั้งก่อนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 2020-10-05 16:06:23
111
Image Description
ขลุ่ยบ้านลาว
กรุงเทพมหานคร
ซอยหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 2020-10-06 08:09:43
112
Image Description
ดอกไม้เพลิง
กรุงเทพมหานคร
ชุมชนบ้านดอกไม้ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปรบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 2020-10-06 09:00:35
113
Image Description
Kai Chae Alley
กรุงเทพมหานคร
แขวงชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 รู้จักองค์ความรู้การปักชุดโขน-ละคร ของบ้านปักชุดโขนแห่งตรอกเขียนนิวาสน์-ชุมชนไก่แจ้ โดยนางสมคิด หลาวทอง ครูศิลป์แห่งแผ่นดิน 2020-10-06 09:41:43
114 41 หมู่ 8 ถนน บางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-10-06 10:37:29
115
Image Description
Roang Kram
กรุงเทพมหานคร
แขวงวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร 10600 การเข้ามาที่ชุมชนโรงคราม จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า โดยเบอร์ติดต่อ คุณสโรช 086-891-5587 (ประธานชุมชน) 2020-10-06 11:28:33
116
Image Description
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง
กรุงเทพมหานคร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ 18 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชมหรือ workshop ทำเรือกระทงกาบมะพร้าว สามารถติดต่อ ทีมผู้นำชุมชน (พี่แวน) 092-489-1768 2020-10-06 14:31:18
117
Image Description
บ้านขนมไทย (BAAN KHANHOM THAI)
กรุงเทพมหานคร
4 ซ.บางแวก 116 แขวง คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 2020-10-06 15:11:41
118 309 แขวงคูหาสวรรค์ เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร 10160 เปิดทำการแสดงทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 - 17.00 น. 2020-10-06 15:54:13
119
Image Description
Dan Sudsakorn Digital Archive
กรุงเทพมหานคร
บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 สนิท สุดสาครเป็นนักวาดการ์ตูนที่ไม่ได้สังกัดในหน่วยงานหรือองค์กรใด และไม่ได้เปิดเป็นนิทรรศการให้คนทั่วไปให้เยี่ยมชม แต่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการ์ตูนไทย สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ 2020-10-06 16:35:40
120 160 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง เมือง สงขลา 90000 2021-07-24 10:22:48
121
Image Description
บึงพลาญชัย
ปทุมธานี
112 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-11-30 10:07:06
122 112 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-11-30 10:13:19
123
Image Description
รังษีเกษม
ปทุมธานี
112 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-11-30 10:42:04
124
Image Description
วัดดอนมูล
ปทุมธานี
112 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-11-30 11:12:30
125
Image Description
watsriboonreung
ปทุมธานี
112 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-11-30 01:20:32
126
Image Description
huanchaoudom
ปทุมธานี
112 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-11-30 01:47:23
127 112 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-11-30 02:17:10
128 8/1 หมู่ 1 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี 76140 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า เปิดทุกวัน กรุณานัดวันเวลาเข้าชมล่วงหน้า เพื่อนัดวิทยากรชุมชน workshop: หัตถกรรม งานปัก งานทอ งานปั้น และอาหารท้องถิ่น ***ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 พิพิธภัณฑ์อาจจะปิด กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า 2022-01-04 12:59:20
129 99 ม.5 ละแม ละแม ชุมพร 86170 ติดต่อล่วงหน้า เพื่อเยี่ยมชม 2021-10-29 09:18:27
130 111 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 กรุณาติดต่อล่วงหน้า เพื่อเยี่ยมชม 2021-03-02 11:02:55
131 จันทบุรี 2022-01-09 10:03:11
132 2 ถนน ราชธานี ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 4000 2021-09-13 04:35:56
133 111 ถนน มหาวิทยาลัย สุรนารี ปักธงชัย นครราชสีมา 2021-09-29 02:34:47
134
Image Description
KK2CH2PB
ขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40002 2021-10-14 01:47:44
135 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน บ้านดู่ เมือง เชียงราย 57100 2021-02-20 07:16:06
136 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ดู่ใต้ เมือง น่าน 55000 2021-07-20 09:30:37
137 - ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน 51120 2021-07-22 02:33:58
138 202 ถ.ช้างเผือก ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 2021-03-05 01:56:16
139 260 หมู่ 4 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2021-04-23 08:43:22
140 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 2021-07-22 01:26:04
141 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 2021-05-05 04:37:26
142 202 หมู่ที่ 17 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000 2021-07-22 12:39:59

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3